Jak zabránit úniku tepla z bytu?

S růstem cen energií jednoznačně sílí požadavky domácností na co nejnižší úniky tepla z domu. Není třeba zvlášť připomínat, že u starších domů je největším problémem nedostatečná tepelná izolace stavebních konstrukčních prvků, jako jsou zdi, stropy, střechy a základy. Tepelné úniky se dají velmi snadno odhalit za pomocí termovize. Nejčastěji jde o místa, kde dochází k přerušení celistvosti probíhajících vrstev stavební konstrukce nebo místa spojů s odlišnou materiálovou skladbou. Taková místa označujeme jako tepelné mosty, které se podle svého vzniku dělí na geometrické, konstrukční, materiálové, systematické a kombinované. Tepelné mosty vznikají ve všech stavebních konstrukcích budov.

V současnosti platí, že vlastník budovy musí zajistit zákonem dané splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. To, že byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu, je třeba doložit příslušným průkazem. Při klasifikačním zařazení do tříd platí, že budova by měla dosáhnout minimálně na třídu A – C. Z pohledu splnění podmínek vyhlášky jsou považovány třídy D – G za nevyhovující.

Praktické tipy

Pokud se podíváme podrobně na ztráty tepla z interiéru, můžeme k jejich snížení přispět mnoha různými způsoby. V zimních měsících je lze výrazně snížit použitím okenních rolet. Naopak v létě nám tytéž rolety pomohou zabránit přehřívání místnosti. Při použití těžkých žinylkových látek na závěsy je možné podstatou měrou zabránit únikům tepla z bytu či domu. Dají se využít nejen jako závěsy na okna, ale i ke vstupním dveřím. Pro zvýšení hmotnosti se mohou tyto závěsy ještě podšít. Volné proudění vzduchu u vchodových dveří může také hodně přibrzdit roleta s postranními lištami, kde bude využito látky typu blackout.

Na zateplení bytu se mohou významnou měrou podílet i koberce a tepelně zvukové izolace, které jsou vhodné jak pod koberce, tak pod plovoucí podlahy, například Vexstep nebo Mirelon. Prodávají se v různých tloušťkách. Celoplošné koberce mají při zateplení také svůj význam, a pokud jsou na ně položeny ještě běhouny anebo kusové dekorační koberce, navýší to celkový dojem tepelné pohody uvnitř bytu.

Máte-li doma radiátorové topení, můžete si vypomoci pro zvýšení tepelné pohody a potlačení úniku tepla z bytu pořízením izolační odrazové desky za topné těleso. Tyto desky jsou pokryty odrazovou hliníkovou fólií, která zabrání prostupu chladu z vnějších stěn k topidlu a hlavně pomohou odrazit teplo vytvořené topným tělesem zpět do místnosti.

Budeme-li se zabývat jednotlivými druhy topení, pravděpodobně nám vyjde jako nejvýhodnější podlahové vytápění. Při podlahovém vytápění je dosahováno takřka ideálního rozložení teplot ve vytápěných místnostech. Zatímco u vytápění kamny či u běžného ústředního vytápění článkovými radiátory dosahuje rozdíl teplot vzduchu mezi podlahou a stropem až 8°C, je u podlahového vytápění teplota vzduchu v pobytové oblasti téměř stálá. Teplá podlaha vyzařuje teplo na člověka a na spodní část stěn, vzduch v místnosti je ohříván konvekcí a při jeho pomalém proudění se tak vytváří příjemné prostředí. Sáláním se sdílí až 60% celkového výkonu, přičemž tepelné pohody se dá dosáhnout i při nižší teplotě vzduchu ve vytápěné místnosti. Tím také klesají tepelné ztráty prostupem tepla stavebními konstrukcemi, větráním a infiltrací. Protože se v soustavě podlahového topení používá otopná voda o nižších teplotách než v ostatních topných soustavách, je možné využívat i nízkoteplotní tepelné zdroje. U plynových kotlů to znamená, že lze vychladit spaliny na podstatně nižší teplotu než u tradičních soustav. Dobře navržené podlahové vytápění vychladí spaliny tak, že přitom využije i kondenzační teplo čímž dosáhne zvýšení účinnosti tepelného zdroje až o 6 %.

Zaměříme-li se na vnější zateplení domů či bytů, nabízí se rovněž několikero možností. Extrudovaný polystyren je vhodný pro zteplení míst se zvýšenou vlhkostí. Výrobci tyto své výrobky obvykle i barevně odlišují.

Kamenná vlna je určena jako pro tepelné, tak pro akustické a protipožární izolace plochých i šikmých střech, dále pro vnější stěny, ale i pro vnitřní konstrukce, podlahy a stropy.

Foukaná minerální izolace je systém vhodný k dodatečnému zateplení pevných stropů pomocí minerálního granulátu. Po umístění dřevěné lamelové konstrukce jako vrchního záklopu se zachovávají pochozí vlastnosti podlah a nedochází ani ke ztrátě možnosti následného plného zatížení a dalšího využívání půdních prostor.

I únikům tepla střechou lze velmi účinně zabránit. Střechu lze zateplit deskami, ale také například stříkanou pěnou. Stříkané pěnové izolace jsou několikasložkové pěny, které se aplikují použitím speciálních technologií přímo do stavebních konstrukcí. Obrovskou výhodou je v tomto případě to, že se izolace dostane opravdu všude, čímž eliminuje tepelné mosty a vytvoří souvislou ochrannou vrstvu. Ta může rovněž zabránit případnému zatékání do střešní konstrukce na náchylných místech.

Mezi tradiční způsoby zaizolování stěn patří zateplení stěn kontaktním způsobem. Je to postup, který je prověřen jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Pro svoji jednoduchost je řazen mezi nejpoužívanější způsoby. Z polystyrenu nebo minerální vlny jsou vytvořeny pevné izolační desky, které se lepí na obvodovou stěnu a následně se mechanicky kotví. V závěrečné fázi se omítají tenkovrstvou probarvenou omítkou. Tloušťka použité izolace závisí na třídě energetické náročnosti budovy. Například pro standardní domy se používá izolace o tloušťce 12 a více cm. Pro nízkoenergetické a pasivní domy se používá izolace o tloušťce až 30 cm.

Z hlediska úniku tepla z bytu či domu nelze v žádném případě opomenout okna. Je třeba si uvědomit, že prvním krokem k omezení úniku tepla je výměna oken. Pokud jste ve fázi novostavby, je třeba se zaměřit při výběru na taková okna, která mají opravdu kvalitní výplně. Je pravda, že na jedné straně přinášejí velké prosklené plochy do interiéru dostatek světla, ale na straně druhé jsou z hlediska úniku tepla tím nejslabším článkem. Nároky na výrobek s co nejlepšími parametry v tomto směru vzrůstají se zvětšující se plochou oken. Větší okenní plocha totiž znamená v budoucnu i větší úniky tepla. Pokud tedy plánujete výměnu oken, pak vězte, že hliníková okna jsou konstrukčně velmi přesná a v průběhu času u nich nedochází k žádným deformacím. Navíc hliníkové okenní rámy nabízejí širokou škálu barevných odstínů, efektní tepelnou i zvukovou izolaci a k tomu ještě dlouhou životnost. Vynikající teplenou izolací a dokonalými funkcemi se mohou pochlubit také zdvižné posuvné dveře doplňující okenní systém.

Je však třeba dát pozor i na chyby, které mohou vzniknout při renovaci domu za účelem vylepšení energetických nároků stavby. Stává se, a to poměrně často, že dojde k poruchám nebo dokonce k haváriím. Možnými příčinami jsou kupříkladu snaha využít co nejlevnější zateplovací systém, kdy kvalita nemá s plnohodnotným zateplením nic společného. Další příčinou může být nekvalitně provedená montáž zateplení, kdy se šetří na materiálech například na lepidle a vlivem velkého teplotního zatížení, kterému je celý systém vystaven, se toto šetření zcela jistě dříve či později musí projevit.