Moderní a účelně zařízený byt je přáním každého člověka. Jak ale toto přání uskutečnit, když váš byt (v lepším případě pouze jeho část) potřebuje nutně rekonstrukci a vy na ni nemáte? Neexistuje obecně platná rada, vždy je nutno posoudit každý případ individuálně. Záleží zejména na výši částky, kterou potřebujete získat, zda již máte založeno stavební spoření a jak rychle potřebujete peníze získat.

Orientační ceny rekonstrukčních prací v panelovém domě

Vlastními finančními prostředky

Jedná se o ideální možnost, a však ne každý disponuje dostatečnou finanční hotovostí. Rovněž může pomoci půjčka v rámci rodiny či přátel. Tito většinou nepožadují žádný úrok. Podmínky splátky půjčky je ovšem lépe sjednat i v tomto případě písemně, aby se předešlo možným sporům v budoucnosti, které již zničily nejedny mezilidské vztahy.

Stavební spoření

Délka spoření alespoň 6 let. Úroky většinou 1-2% ročně, státní podpora až do výše 2000 Kč ročně. Vklady stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny až do 100 000 EUR.

Úvěr ze stavebního spoření

Existují dva typy úvěrů:

  1. Tzv. řádný úvěr ze stavebního spoření. Jeho výše se odvozuje od výše cílové částky spoření. K jeho získání většinou musíte spořit nejméně 2 roky na základě smlouvy o stavebním spoření, musíte mít naspořeno určité procento z cílové částky (většinou 35-50%), dosáhnout požadované výše tzv. hodnotícího čísla vyjadřujícího vaši schopnost splácet a doložit účelovost půjčky.
  2. Překlenovací úvěr. Je poskytnut do doby, než splníte všechny potřebné podmínky pro čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření. Je ale poměrně „drahý a komplikovaný“. Musíte totiž nadále spořit tak, abyste časem dosáhli nároku na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření, a současně splácet překlenovací úvěr, který ovšem nepředstavuje pouze rozdíl mezi vámi naspořenými prostředky a cílovou částkou (jak je tomu u řádného úvěru), ale z celkového objemu peněz (tedy i z toho, co jste již uložili v rámci spoření).

Úrokové sazby u výše uvedených úvěrů jsou po dobu trvání úvěru pevně stanoveny a pohybují se orientačně v rozmezí 3-5%, přičemž u překlenovacího úvěru jsou z pravidla vyšší.

Hypotéka

Poskytuje se většinou až od částky 300 000 Kč. Je zajištěna zástavou nemovitosti. Nebudeme-li hypotéku splácet, můžeme o nemovitost přijít. Při vysokých částkách (nad 1 mil.) nutno počítat s dlouhodobým splácením (deset i více let) a tedy tím, že vývoj úrokových sazeb na trhu se může změnit rovněž v náš neprospěch. Úrokovou sazbu je možno fixovat obvykle jen na 3-5 let. Současné úrokové sazby se pohybují od 3%. Hypotéka je tedy vhodná pro rozsáhlé rekonstrukce, kdy potřebujeme získat vyšší finanční částku, zatímco drobnější rekonstrukce je výhodné financovat spíše ze stavebního spoření.

Výhodou je, že úroky z hypotéky nebo úvěrů ze stavebního spoření lze odečítat od daňového základu.